Zijn er nog premies?

Zijn er nog premies of fiscaal voordeel voor beglazing? JA!
Als u in een bestaande woning of appartement hoogrendementsbeglazing laat plaatsen, dan kunt u daarvoor een premie krijgen van uw netbeheerder. Het kan gaan om de vervanging van enkel of dubbel glas. U moet de werken laten uitvoeren door een aannemer. Deze premie blijft behouden in 2015. In de toekomst worden de premies voor energiebesparende investeringen wel afgebouwd. Een eerste beslissing daarover wordt verwacht in het najaar van 2015. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden verbonden aan deze premie. Voor de berekening van de premie gaat men uw huidige situatie bekijken, namelijk zit er nog enkel glas in uw ramen of reeds gewoon dubbel glas. Afhankelijk daarvan worden specifieke isolatie-eisen gesteld aan de nieuwe beglazing. Concreet: enkel glas moet vervangen worden door hoogrendementsglas met een U-waarde van maximaal 1,1 W/m²K. Dubbel glas moet vervangen worden door nieuw hoogrendementsglas met een U-waarde van maximaal 0,8 W/m²K. De U-waarde geeft de warmtedoorgang van het glas weer. Bij het vervangen van enkel glas verkrijgt U een premie van 12€/m², voor het vervangen van dubbel glas 15€/m². Denk bij een eventuele investering in hoogrendementsglas niet alleen aan de premie maar ook aan de meerwaarde voor uw huis, het verhoogde comfort, lagere stookkosten. Het klimaat zal U bovendien ook dankbaar zijn!
Tot zover de premie van uw distributienetwerkbeheerder. Is er ook nog een fiscaal voordeel?
Neen, vanaf 2012 werd de fiscale aftrek van milieubeschermende investeringen stopgezet.
Is er dan helemaal geen fiscale aftrek meer mogelijk met betrekking tot beglazing? Toch wel! Echter niet om milieubeschermende investeringen. Er is voorlopig nog een belastingsvermindering voor inbraakpreventie. Let wel, de beglazing die hiervoor is vereist is speciaal en duurder dan gewone beglazing maar kan ik bepaalde situaties wel degelijk (financieel) interessant zijn. Kom gerust voor meer informatie en een vrijblijvende offerte.