Wie een woning in Vlaanderen verhuurt of ter beschikking stelt, moet ervoor zorgen dat deze volledig in orde is en voldoet aan bepaalde normen Sinds 1 januari 2022 is het voor alle woningen in Brugge die ouder zijn dan 20 jaar verplicht een conformiteitsattest aan te vragen indien er een nieuwe verhuur of ter beschikking tot stand komt. De aanvraag hiervoor dient te gebeuren bij Stad Brugge (https://www.brugge.be/conformiteitsattest-voor-huurwoningen ).

Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat uw woning aan de woningkwaliteitsnormen voldoet. In sommige gevallen kan ook Wonen-Vlaanderen een conformiteitsattest afleveren. Om na te gaan of een woning conform, veilig en gezond is, voert een woningcontroleur van de gemeente of van Wonen-Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit. Hij controleert de woning aan de hand van een technisch verslag.  Het uiteindelijk doel is om zo een menswaardig wonen te kunnen verzekeren op het Brugs grondgebied.

Als glashandel Vandenbulcke zijn we perfect op de hoogte van deze woningkwaliteitsnormen en  komen wij voor U dan ook tussen in 2 specifieke controlepunten:

  • te lage raamborstweringen
  • aanwezigheid van enkel glas in de ramen

Wij zijn in beide materies gespecialiseerd en garanderen U dan ook een professionele oplossing op een zo kort mogelijke termijn.  We weten ondertussen perfect wat de wettelijke voorwaarden zijn en zoeken bovendien een oplossing die ook aan de esthetische verwachtingen van Stad Brugge voldoet.  Verder adviseren en begeleiden we U bij de administratieve rompslomp die hiermee gepaard gaat.  Op het fiscale vlak zoeken wij tevens uit of U recht heeft op premies.

Fluvius: https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten/premie-hoogrendementsbeglazing

Brugge: https://www.brugge.be/opknappremie-2