Zijn er nog premies voor beglazing in 2021?

JA!

Als u in een bestaande woning of appartement hoogrendementsbeglazing laat plaatsen, dan kunt u daarvoor een premie krijgen van uw netbeheerder.
Het kan gaan om de vervanging van enkel of dubbel glas.
U moet de werken wel laten uitvoeren door een aannemer.

Er zijn echter wel een aantal voorwaarden verbonden aan deze premie.

Concreet:

  • Enerzijds moet enkel/dubbel glas vervangen worden door hoogrendementsglas met een U-waarde van maximaal 1,0 W/m²K.
    De U-waarde geeft de warmtedoorgang van het glas weer.
  • Anderzijds een spouw gevuld met vooral Argongas.
    Maar de spouw mag enkel 15-16mm dik zijn (dan bekomt men de optimale waarde).
    Als spouw dunner of dikker is verhoogt de k-waarde (geen optimale gasmengeling).

Bij het vervangen van enkel/dubbel glas verkrijgt U een premie van 16€/m².
Denk bij een eventuele investering in hoogrendementsglas niet alleen aan de premie maar ook aan de meerwaarde voor uw huis, het verhoogde comfort, lagere stookkosten.
Het klimaat zal U bovendien ook dankbaar zijn!

Informeer ook bij uw gemeente of kijk op premiezoeker.be.
Sommige gemeenten geven ook nog een premie voor inbraakpreventie.

Let wel, de beglazing die hiervoor is vereist is speciaal en duurder dan gewone beglazing maar kan in bepaalde situaties wel degelijk (financieel) interessant zijn.
Kom gerust langs in onze showroom voor meer informatie en een vrijblijvende offerte.